10 Manieren om anders naar problemen te kijken 

Ze bestaan nog steeds: managers en medewerkers die consequent het woord probleem vermijden en steevast vervangen door uitdaging. Dat klinkt namelijk positiever. Toch is het is het in feite een vluchtweg, want problemen zijn problemen en oplossingen zijn oplossingen. Het vinden van een oplossing voor een probleem, dat is pas een uitdaging.

We moeten problemen serieus nemen, maar ook niet overdrijven. Tussen luchtigheid en zwaarmoedigheid zit de kunst om te relativeren oftewel de kunst om problemen in hun verband te zien. Niet door er andere woordjes voor te bedenken, maar door andere perspectieven toe te passen. De top tien van manieren om anders naar problemen te kijken:

Projecteer vooruit

Vraag je af: Hoe kijk ik over zes maanden tegen dit probleem aan en hoe over een jaar. En hoe belangrijk is het nu dan eigenlijk?

Leer een les

Ok, de dingen zijn anders gelopen dan verwacht. Vraag je af: Wat kan ik hier van leren, zodat het de volgende keer niet weer gebeurt?

(je weet wel het verhaal van die ezel)

Bekijk het van de positieve kant

Akkoord, het verwachte resultaat is niet behaald, maar niet alles ging fout. Waar bent u tevreden over, wat verliep goed?

Vraag feedback van een vertrouweling

Vraag een vriend, familielid of coach om feedback. Hoe kijkt hij of zij tegen het probleem aan. Is het werkelijk zo groot of valt het mee? Dat geeft

nieuwe perspectieven.

Vergeef jezelf en anderen

Niemand is perfect en iedereen maakt fouten. We kunnen alleen beter worden als fouten worden vergeven, anders worden ze een permanente last. Een ander vergeven is nog het gemakkelijkst trouwens.

Aan succes gaat altijd falen vooraf

Denk aan de ontelbare filmsterren, popzangers, politici, atleten, topondernemers die voortdurend tegenslag hebben gekend, teleurstellingen

moesten verwerken, tegen muren opliepen en uiteindelijk het succes vonden.

Laat u niet leiden door het verleden

Stop uw energie in het halen van nieuwe successen, denk niet aan wat fout is gegaan, maar aan wat goed kan gaan. Begin direct

Een kamer uitlopen, betekent een nieuwe ruimte binnengaan

Geniet van de nieuwe mogelijkheden waar u voorstaat, doordat andere dingen zijn foutgegaan.

Weg met de microscoop

 

Niemand bekijkt de problemen zo gedetaileerd als u zelf. Neem afstand.

Waarom neemt u zichzelf zo serieus?

Als u bepaalde problemen zo hoog opneemt, ga dan na bij uzelf waarom u dat doet. Zijn de verwachtingen die u heeft (over uzelf of anderen)onrealistisch?